Lätt smuggla via Norrlandsgränsen

Det görs mycket få beslag av sprit, narkotika och cigarretter vid den norra gränsen mellan Sverige och Finland. Orsaken är framför allt att EU satsar mer på den yttre gränsen mot länder som inte är med i EU. Och i dag riktas istället Haparanda-tullens uppmärksamhet mot att hjälpa näringslivet.
– Den kontroll vi har i dag är nästan obefintlig, säger Karl-Erik Svedjeholm, regionchef för tullen i övre Norrland. Innan EU-inträdet hade vi en väl fungerande kontrollverksamhet. Sveriges mest trafikerade gräns Gränsen mellan Sverige och Finland i Haparanda är faktiskt en av Sveriges mest trafikerade gränspassager. Här passerar dagligen omkring trehundra lastbilar och omkring 14 000 ton gods går över järnvägen i området. Men antalet beslag av sprit, narkotika och cigarretter i området är mycket litet. Det enda större beslaget de senaste åren är 14 000 liter whisky som hittades i Luleå förra året efter att ha smugglats in via Haparanda. Stora beslag görs fortfarande av den i Finland billigare brännoljan, eller ''röd diesel'' som den också kallas. Den trafiken omsätter enligt uppskattningar flera hundra miljoner kronor, och bara i år har över 23 000 liter beslagtagits. Service åt näringslivet Men de små resurserna i dag, knappt 50 personer för kontroller i hela övre Norrland, det vill säga från Sundsvall och uppåt, jämfört med cirka 200 för 10 år sedan, har gjort att arbetet nu får inriktas mer mot spaning. I dag går istället större delen av resurserna till att serva näringslivet. – Vi är en servicemyndighet och en kontrollmyndighet och en beskattningsmyndighet, säger Karl-Erik Svedjeholm. Eftersom vi sitter vid en inre gräns är vår uppgift att serva näringslivet och även bedriva kontrollverksamhet i den mån så erfordras. Hur känns det som tullare att inte kunna komma åt all smuggling som sker utan att mer serva näringslivet? – Det känns bara bra om man kan hjälpa näringslivet. Sedan måste vi få resurser att bedriva kontrollverksamhet, men det är en annan sak.
Edvard Unsgaard