Kina lovar mer bistånd till Afrika

Kina lovar ett nytt biståndspaket till Afrika. Biståndsplanen offentliggjordes av Kinas president Hu Jintao på ett stort toppmöte med afrikanska ledare i Peking på lördagen.

På röda mattan utanför Folkets stora hall hördes ett diplomatiskt mummel i morse, mest på franska och kinesiska, medan 48 delegationer från Afrika strömmade in.

Bland dem fanns toppledare från hela kontinenten: från Egyptens Hosni Mubarak till Zimbabwes president Robert Mugabe. Det kinesisk-afrikanska forumet är det största toppmöte som hållits i Kina, och de minutiösa arrangemangen runt omkring är en förberedelse för de olympiska spelen i Peking 2008.

Lån och bistånd
Under öppnandet av mötet talade Kinas president Hu Jintao om hur Kina värdesätter Afrika. Han lovade också att Kina ska fördubbla sitt bistånd till Afrika till år 2009.

Dessutom lovade han bland annat tre miljarder dollar i fördelaktiga lån, och bistånd i form bland annat utbildning och malariamedicin.

Kina köper allt mer afrikanska råvaror och behöver goda relationer med afrikanska stater för sin oljeförsörjning. Kina är också i behov av afrikanska staters stöd vid omröstningar i till exempel FN.

Relation som oroar
Ibland hörs oro över att det ekonomiska partnerskapet mellan Kina och Afrika är ojämlikt. Det ekonomiskt starka Kina dikterar villkoren, medan fattiga afrikanska stater inte har mycket att sätta emot.

Klagomålen från afrikansk sida gäller bland annat att kinesiska företag översvämmar marknaden med dåliga och billiga produkter, och i Zambia blev de kinesiska gruvinvesterarna en valfråga nyligen

– Kinesiska företag har tenderat att inte följa arbetsmarknadens lagar, men kommer också att tas upp på det här mötet, sa Lakson Njowo, en zambisk affärsman i byggbranschen, innan han störtade vidare från den stora öppningsceremonin till företagarnas möte.

Hanna Sahlberg, Peking
hanna.sahlberg@sr.se