Fler poliser ska utreda barnporrbrott

Det är för få poliser som utreder svåra barnpornografibrott, och det har lett till att brott preskriberats innan utredningarna hunnit bli klara. Nu ändrar polisen sina rutiner och de lokala polismyndigheterna får mer att göra. Men det gör dem inte särskilt glada.

– Det arbete som rikskrim tidigare utförde, det läggs nu ut på myndigheterna. Det betyder naturligtvis att vi får mer att göra, helt enkelt, säger Madeleine Jufors, länspolismästare i Blekinge.

Den lokala polisen tar nu över granskningen av barnpornografi. Hittills har bilderna granskats av polisens barnpornografigrupp, som inte längre klarar av uppgiften.

Utredning kan ta år
Gruppen består av bara fem poliser som analyserar hundratusentals bilder från cirka hundra utredningar varje år. Den stora arbetsbördan har gjort att förundersökningar drar ut på tiden, ibland flera år.

Nyligen slapp till exempel en misstänkt att ställas inför rätta, eftersom brottet hade hunnit preskriberas på grund av den långa polisutredningen.

Fler utredare behövs
Chefen för barnporrgruppen, Stefan Cronqvist, tycker att beslutet att flytta ner granskningen av barnpornografi till den lokala polisen har flera fördelar. Det blir fler utredare som delar på bördan, färre som slits ut, och bilderna granskas snabbare, säger han.

– Man kan inte hålla på med det här hur länge som helst, utan man når en punkt där man måste göra någonting annat. Väldigt stora volymer gör att man känner att man aldrig blir riktigt klar med sitt arbete, och det är också slitande på den personal som jobbar med det här. Därför måste man ha en modell där väldigt många fler personer håller på med det, så att de kan bryta och jobba med något annat mellan varven, säger Stefan Cronqvist.

Protester lokalt
Hos lokalpolisen har man förståelse för beslutet. Men polisbefäl som Ekot har pratat med talar om försämrad kvalitet i bildgranskningen. Det kan leda till dåligt underbyggda åtal och därmed till att brottslingar går fria. Ingen av dem Ekot har pratat med vill säga detta i radio, men fyra länspolismästare i Sydsverige ville stoppa beslutet med motiveringen att de lokala polismyndigheterna redan är överbelastade.

Blekinges länspolismästare Madeleine Jufors är en av dem som skrev till Rikskriminalen om detta.

– Om man får mer att göra påverkar det arbetet, balanserna, säger Madeleine Jufors.

Du menar att något annat får stryka på foten?

– Inte stryka på foten, vi får ta tag i alla arbetsuppgifter, men det blir mer att göra inom de resurser vi har idag.

Klarar ni det?

– Ja, det gör vi, säger Madeleine Jufors.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se