U-länder sårbara för klimatförändringar

Under måndagen inleds FN:s klimatkonferens i Nairobi. En stor del av konferensen kommer att ägnas åt tillståndet i utvecklingsländerna.

Enligt chefen för FN:s klimatsekretariat Yvo de Boer har konferensen två stora mål.

– Det är framför allt två saker som är viktiga under den här konferensen. För det första att vi gör framsteg i diskussionen om hur nästa ramverk för hur vi ska motverka klimatförändringrna ska se ut. För det andra att vi ser till de problem som världens utvecklingsländer står inför i klimatfrågan, säger han.

Det är ironiskt nog dessa länder som trots att de bidragit minst till klimatförändringen tydligast märker av dess konsekvenser. Torka och vattenbrist slår hårt mot den fattiga kontinenten och är växande hinder för all utveckling.

I en ny rapport från FN:s miljöprogram UNEP varnar man för att de afrikanska ländernas sårbarhet är betydligt större än vad som tidigare antagits.

Magnus Bellander, Nairobi, Kenya
utrikesdesk.eko@sr.se