Vänstern vill ge mer betalt till kvinnor

Vänsterpartiledaren Gudrun Schyman lade på lördagen fram partiets program inför valrörelsen.
Programmet upptar nio områden som ska prioriteras. Bland annat vill vänsterpartiet ta tio miljarder kronor ur statsbudgeten för att höja lönerna inom kvinnoyrken i kommuner och landsting. Vidare går partiet med på den planerade arbetstidsförkortningen men vill också göra större försök med 30- respektive 35-timmarsvecka över hela arbetsmarknaden i vissa områden. Bastandvården ska göras biligare och ATP-pensionernas värde ska återställas till 1990 års värdenivå, anser vänsterpartiet.