Viktigt steg mot demokrati i Indonesien

I Indonesien har Folkets rådgivande församling på lördagen beslutat att landets president och vicepresident i framtiden skall utses i direkta val. Det är ett historiskt beslut och ett viktigt steg i den fortsatta demokratiseringen i Indonesien efter Suhartodiktaturen.
Nästa presidentval i Indonesien infaller om två år och då blir det väljarna som bestämmer om Megawati Sukarnoputri skall stanna kvar i presidentpalatset. Ända sedan det självständiga Indonesiens författning antogs 1945 har presidentvalet varit en affär för Folkets rådigvande församling. Och under Suhartos långa tid vid makten var det ingen tvekan om vem som skulle utses till president när de femåriga mandatperioderna löpte ut. Direktvalet till presidentposten befäster Indonesiens demokratisering och bryter med Suhartoerans diktatoriska maktpolitik. Dagens historiska beslut om presidentvalet i Folkets rådgivande församling följdes av ytterligare ett avsteg från Suhartodiktaturens styre. Alla platser som är reserverade för militären och polisen avskaffas år 2004. Under Suhartos tid som president var en femtedel av platserna i parlamentet reserverade för uniformerade ledamöter. Suharto var själv general när han grep makten i en statskupp. Folkets rådgivande församling är landets högsta beslutande organ. Församlingen består av parlamentets ledamöter och 200 lokalt utsedda representanter från olika platser i den indonesiska övärlden och sammanträder 2 veckor varje år. Inför rådsförsamlingen avger presidenten rapport om sitt styre i ett tal till nationen. För ett år sedan fick den dåvarande presidenten Abdurrahman Wahid en majoritet av ledamöterna emot sig och tvingades avgå. Vicepresidenten Megawati Sukarnoputri flyttade in i presidentpalatsen. Hon har klarat sig igenom den nuvarande sessionen med Folkets rådgivande församling utan allvarlig kritik.
Börje Remdahl, Hanoi