Vänsterpartiet vill satsa på reformer

Reformer istället för skattesänkningar. De frågor vänsterpartiet kommer att satsa extra hårt på i valrörelsen presenterades av partiledaren Gudrun Schyman på ett torgmöte i Stockholm på lördagen.
Vänsterpartiet kommer att driva frågan under de kommande åren satsa tio miljarder kronor på att höja lönerna för kvinnor i den offentliga sektorn. Andra frågor är att man vill ha ett gradvis återställande av pensionerna till 1990 års nivå, mer pengar till bostadsbyggande, regionala fösök med kortare arbetstid och maximalt 15 barn i daghemsgrupperna. Slår ifrån sig kritik om ekonomiskt lättsinne Pengarna tas från det utrymme som konjukturinstitutet beräknar finns de närmaste åren istället för att sänka skatterna. Partiet har ofta anklagats för att vara ekonomiskt lättsinnigt. Gudrun Schyman slår bestämt ifrån sig: – De som är lättsinniga, det är väl de partier som går ut och talar om stora skattesänkningar. Till exempel moderaterna som nu har lagt fram förslag om 130 miljarder i skattesänkningar. Vad får det för effekter på samhället, jag bara undrar. Vill diskutera EMU Vänsterpartiet vill också göra det svårare för storföretag att flytta sin produktion utomlands och man vill att valrörelsen också ska handla om ett svenskt medlemsskap i den europeiska valutaunionen EMU, något partiet säger nej till. – Vi tycker att de andra partierna borde ta ansvar för att de har en uppfattning i den här frågan och jag hoppas att tillräckligt många medborgare ställer partierna till svars i den här frågan. Jag förstår att till exempel socialdemokraterna är tysta, för att de vet att många socialdemokratiska väljare resonerar som vi i den här frågan.
Pontus Mattsson