Gödning av skog kan vara bra för klimatet

Skogen kan fås att växa snabbare och bidra till att Sverige når sina klimatmål, men samtidigt finns risk att det krockar med andra miljömål. Det säger Sune Linder, professor i skogsekologi vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp.

På måndagen inleds FN:s årliga klimatmöte i Nairobi, där man bland annat ska diskutera hur jordens befolkning ska kunna anpassa sig till ett varmare klimat.

I Sverige ställer man stort hopp till att skogen ska hjälpa till att minska oljeberoendet och klimatpåverkan.

Tillföra näring
Den svenska skogen kan växa betydligt snabbare om man tillför näring, säger Sune Linder, professor i skogsekologi vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp.

– Biologiskt sett har vi en enorm kapacitet. Det som begränsar tillväxten i skogen är inte så mycket det kärva klimatet, utan vi lider av en näringsbrist nästan överallt, säger han.

Lantbruksuniversitetet har gjort experiment med gödsling i Västerbotten och Småland och sett påtagliga effekter på skogens tillväxt, säger Sune Linder.

– Uppe i Västerbotten har vi ökat produktionen av normal granskog tre-fyra gånger och på en god bördighet i Småland har vi fördubblat produktionen genom en balanserad näringstillförsel. Vi talar inte om bara om kväve utan om att tillföra de ämnen i den takt de behöver, säger Linder.

Minska kväveanvändningen
Men gödsling är en omtvistad metod för tillväxt i skogen. I tjugo år har man nu arbetat för att minska kvävenedfallet, som kan bidra till försurning och övergödning i havet.

Gödslingen kan också leda till förändrad artsammansättning i skogen, men Sune Linder tror inte att det finns några större risker.

– Inte om man använder befintlig kunskap och följer de principer som vi gör, säger han.

Stefan Edman ledde Olje-kommissionen, som presenterade sitt förslag i somras.

Risker med gödning
Kommissionen konstaterade att man kan öka tillväxten i skogen med 20 procent, men samtidigt kan mer intensiva odlingsmetoder i skogsbruk och jordbruk påverka den biologiska mångfalden, som är ett annat av Sveriges miljömål, där vi har ett internationellt ansvar.

– Man måste hålla huvudet kallt och göra konsekvensbedömningar hela tiden, säger Edman.

Vad ser du för risk för att det blir en sort Klondykestämning, där skogen och grödorna ska lösa alla problem?

– Det är klart det kan bli det, men det är därför vi varnar för det. Vi skriver att de andra målen inte får äventyras och det är politikerna som måste hålla emot om det blir en anstormning på skogen, säger Stefan Edman, som ledde den så kallade Olje-kommissionen.

Den nya regeringen ska nu diskutera mellan departementen hur man ska arbeta vidare med Olje-kommissionens förslag.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se