Ekonom kritiserar a-kasseförslaget

Ekonomiprofessorn Lars Calmfors menar att regeringens höjning av avgiften till a-kassan riskerar att bli meningslös. Calmfors menar att för att få effekt på arbetslösheten borde avgifterna i branscher med hög arbetslöshet vara betydligt högre än i branscher med låg arbetslöshet.

Regeringen förslag att höja avgiften till a-kassan med upp till 300 kronor för nu kritik från ett helt nytt håll.

Fackföreningarna har redan kritiserat avgiftshöjningen som de tycker slår hårt mot löntagarna.

I en debattartikel på måndagen säger professorn i nationalekonomi Lars Calmfors att förslaget inte heller kommer minska arbetslösheten särskilt mycket.

– Jag tycker att man missar möjligheten att differentiera avgiften mellan olika a-kassor beroende på hur hög arbetslösheten är. Regeringen ser självt förslaget som ett provisorium. Det talar för att inte genomföra höjningen, då tycker jag hellre man ska höja jobbavdraget, säger han.

Riskerar att bli meningslös
Lars Calmfors tycker det är en bra idé att höja avgiften till a-kassan. Men för att det ska vara effektivt så måste avgiften vara högre för de yrken där arbetslösheten är hög.

Regeringens förslag att ingen a-kassa ska behöva höja avgiften med mer än 300 kronor gör hela a-kasse-förändringen meningslös, menar Calmfors.

Regeringen sänker en skatt på arbete genom det så kallade jobbavdraget och höjer en annan, genom att höja a-kasseavgiften för alla, om försäkringen blir obligatorisk.

Får medhåll av ministern
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin ger delvis Lars Calmfors rätt.

– Det hade förmodligen varit en bra idé att ha en större differentiering. Men jag vill hålla fast vid max 300 kronor i höjning, säger han.

Men håller du med Lars Calmfors om att effekten på arbetslösheten skulle varit större med en större differentiering?

– Jag kan ju inte ha en annan uppfattning än vetenskapen men vi har lovat max 300 kronor i höjning i valrörelsen och vi klarar inte mer, säger arbetsmarknadsministern.

Erik Boman
erik.boman@sr.se