Mammas utbildning påverkar elevresultat

Redan i årskurs fem påverkas skolbarns resultat av vilken utbildning deras föräldrar har. Det visar en ny rapport från Skolverket.

I ämnesproven i årskurs fem märks att elever med högutbildade föräldrar klarar sig bättre än elever där föräldrarna har en lägre utbildningsnivå. Störst betydelse har mammans utbildning, enligt undersökningen.

Gunhild Bartholdsson, undervisningsråd på Skolverket säger i ett pressmeddelande att skolan egentligen ska utjämna sådana här skillnader.