Mjölkbonde gjorde förlust på Arlabojkott

Bojkotten mot Arla tidigare i år med anledning av karikatyrerna av profeten Muhammed har fått direkta konsekvenser för de svenska mjölkbönderna. Under 2006 beräknas de i genomsnitt förlora cirka 50 000 kronor till följd av lägre mjölkpriser.

– Om man slår ut den förlusten på 10 000 mjölkbönder i Danmark och Sverige kan man säga att man får det snittet. Men sedan slår det ju olika beroende på hur många kor man har och hur mycket mjölk man lämnar till mejeriet, säger Katarina Malmström, kommunikationschef på Arla.

Redan i mars gjorde Arla en prognos där man räknade med att den sammantagna förlusten på grund av bojkotten skulle uppgå till knappt en halv miljard kronor.

50 000 kronor i förlust
Den prognosen ser nu i november enligt Arla ut att hålla och sänkningen på omkring fyra öre per liter mjölk, för att täcka delar av de förlorade inkomsterna, innebär att den genomsnittlige Arlabonden förlorar upp till 50 000 kronor i inkomster.

Eventuellt kommer en ytterligare ersättning att betalas ut till bönderna men om det fattar Arla beslut först vid årsskiftet.

Hos organisationen European Dairy Farmers, ett europeiskt nättverk för mjölkproducerande bönder, menar man att krisen lett till en ökat utbut på mjölk i EU eftersom Arla inte kunnat få mjölken såld i Mellanöstern, som före krisen stod för mellan fem och sex procent av Arlas omsättning.

Pressade priser
Det är något som också pressat mjölkpriserna, menar ordföranden Per-Åke Sahlberg.

– Vi har en biologisk produktion där korna mjölkar och den mjölken måste tas om hand och processas. Det enda som man skulle ha kunnat göra är att ha kunnat finna nya marknader eller att utveckla andra produkter. Men det tar ju tid att göra detta, säger han.

Arla arbetar sedan tidigare med att hitta nya marknader för sina produkter. Man satsar bland annat i Japan och Kina.

Försäljningen tar sig igen
Men det arbetet har inte snabbats på med tanke på situationen i Mellanöstern enligt företaget.

Försäljningen i flera muslimska länder har också börjat ta sig igen de senaste månaderna. Till årsskiftet hoppas man att ha tagit tillbaka hälften av den försäljning man förlorade i samband med bojkotten.

Men när eller om konsumenterna där helt återgått till sina gamla köpvanor när det gäller Arlas ostar och andra mejerivaror vågar man idag inte gissa, säger Katarina Malmström.

– Det är svårt att säga, men alla jobbar vi och gör allt vad vi kan för att komma tillbaka.

Magnus Thorén
magnus.thoren@sr.se