Ny regering i Vietnam

I det enpartistyrda Vietnam har regeringen nu ombildats med 15 nya ministrar. För första gången har sammansättningen av den nya regeringen diskuterats i parlamentet. Diskussionen är ett tecken på att det gamla gardet i kommunistpartiet inte längre har monopol på makten.
Vid två tillfällen under den gångna veckan tvingades premiärminister Pan Van Khai skjuta upp offentliggörandet av den nya regeringen. Ledamöterna i den nyvalda nationalförsamlingen var inte klara med debatten kring regeringsombildningen och hade frågor kvar att ställa om de föreslagna utnämningarna. Det är nationalförsamlingen som formellt skall godkänna regeringens sammansättning men hittills har detta varit en ren formalitet. Kommunistpartiets ledning har fattat besluten och parlamentets roll har varit att stadfästa och applådera. Men nu har alltså nya vindar börjat blåsa och parlamentet har försiktigt börjat ta för sig av makten. Detta innebär inte att kommunistpartiet håller på att tappa greppet. Men det gamla gardet av sovjetformade partipampar kan inte längre diktera utvecklingen som förut. Olika grupperingar inom partiet gör sig alltmer hörda. Nationalförsamlingen håller nu regelbundna utfrågningar av regeringens ministrar. Frågestunderna direktsänds i radio och TV. Men samtidigt breder den politiska apatin ut sig bland de unga. - Jag tror inte att den nya regeringen kommer att åstadkomma några större förändringar, säger en ung kvinna. Det är viktigt att vara intresserad av politik, tycker hon, men säger också att vi kan inte påverka Hon tror att nya tider kommer att slå igenom också i Vietnam men först på lång sikt. Många unga vietnameser vänder politiken ryggen och ägnar sig åt familjen och försöker tjäna pengar. Ekonomin är viktigast för dom flesta, säger hon Men ekonomin står också högst på regeringens agenda. Och ekonomin är huvudorsaken till den omfattande regeringsombildningen. Handelsministern har nu blivit vice premiärminister. Förra året förhandlade han fram Vietnams handelsavtal med USA. Nu skall han leda Vietnams ekonomiska omvandling till medlemsskap i världshandelsorganisationen WTO. Hundratusentals nya företag måste komma till för att miljonerna arbetslösa skall kunna få jobb, säger premiärminister Phan Van Khai.
Börje Remdahl, Hanoi