Allers riskerar stämmas för alkoholreklam

Konsumentombudsmannen förbereder en stämning mot Allers förlag i Helsingborg, efter att förlaget publicerat annonser med alkoholreklam i flera av sina veckotidningar.
Martin Hansson är VD på Allers: – De flesta av våra tidningar har en vuxen läsekrets med ett uttalat intresse för mat och matlagning. Vin som dryck förekommer därför naturligt i många av våra matreportage. Att då säga nej till vinreklam, det ser vi som dubbelmoral. Efter tingsrättens dom är alkoholreklam tillåten och då ser vi ingen anledning att särbehandla vinannonsörer. Osäkra regler Men riktigt vad som gäller i frågan om alkoholreklam i tidningar är inte helt klart. I en tingsrättsdom tidigare i år där konsumentombudsmannen, KO, stämde tidningen Gourmet för alkoholreklam, vände sig tingsrätten till EU:domstolen för att få råd. Och enligt EU-domstolen strider det svenska reklamförbudet mot EU:s regler för fri rörlighet av varor och tjänster. Tingsrätten gav därför tidningen Gourmet rätt. Men KO har överklagat domen till Marknadsdomstolen som tror sig kunna fatta beslut i ärendet först någon gång i november. I kölvattnet av tingsrättsdomen har nu ett flertal tidningar publicerat annonser med alkoholreklam. I motsats till Allersförlsg tycker inte KO att det är lagligt. Staffan Lind är avdelningschef på Konsumentverket och arbetar för konsumentombudsmannen: – Annonsförbudet mot alkoholreklam är inte alls upphävt. Man måste vänta in Marknadsdomstolens dom.
Ulrika Levander, SR Malmö