Kritiken mot Arafat växer i Gaza

I tre månader har tusentals palestinier i Gaza demonstrerat för arbete och mat. Protesten är den första folkliga som framförallt riktas mot Yasser Arafat och den palestinska myndigheten. En av männen som dagligen sittdemonstrerar i ett tält i flyktinglägret Jabalija i Gaza är Mahmood.
– De är alla korrupta och alla är maffia, alla organisationer, också den palestinska myndigheten. De är tjuvar. Vi har suttit här i 90 dagar, ingen ser vår sak, palestinska tv har inte kommit en enda dag hit. I alla andra länder kommer tv om det är protesterer eller sittdemonstrationer. Men hittills har inte de inte ens kommit och lyssnat på oss. Svettdroppar fyller 30 årige Mahmoods panna. Men han tar sig inte ens tid att torka bort dem. Han skakar i upprörd vrede över hur han och några tusen till i hungerprotesten har behandlats. Hemma har han fyra små barn, som han inte längre kan försörja. Familjen lever av allmosor. De får mjöl, ris, olja och några konserver som FN:s flyktingorgan för palestinska flyktingar UNWRA delar ut till behövande. I Gaza har antalet familjer som tvingas leva på matbistånd ökat dramatiskt. Nära 70 procent av flyktingarna behöver matpaketen idag. Hungerprotesten hålls i tält över hela Gazaremsan. Män sitter tillsammans i tyst protest. Men då och då rinner sinnet för någon. De ryker de ihop för minsta lilla. Missmodiga och frustrerade tar de ut ilskan på varandra istället för dem som bär ansvaret. Ett ansvar de nästan helt lägger på palestinska myndigheten och inte som vanligt på Israels ockupation. Två gånger har de samlats i jättedemonstrationer utanför palestinska myndighetens högkvarter. Med brödbitar på pinnar har de skanderat ''maffia'' och ''tjuvar'' till myndigheten. För var tog alla biståndsmiljoner vägen. Pengarna som EU och arabländerna skickade till palestinierna. ''Varför har vi inte sett till dem'', undrar männen upprört. Gazas hungerprotest är det första folkliga upproret mot Arafat och hans ministrar. Ett uppror som riskerar att spridas ju svårare den ekonomiska situationen för palestinierna blir.
Maria Persson Löfgren, Jerusalem