US Airways ansöker om konkurs

Det krisdrabbade flygbolaget US Airways har lämnat in en ansökan om konkurs enligt kapitel 11 i den amerikanska konkurslagstiftgningen.
Betalningarna till fordringsägarna ställs in och företaget ska nu genomföra en rekonstruktionsplan. Flygningarna fortsätter utan avbrott. US Airways är USA:s sjätte största flygbolag och har drabbats av en kraftig tillbakagång efter terrorattackerna den 11 september förra året.