Läkemedelsföretag betalar läkarnas fortbildning

Läkemedelsindustrin bekostar en stor del av dom landstingsanställda läkarnas vidareutbildning. I Sörmland har industrin under de tre senaste åren betalat omkring 70 procent av alla utbildnings- och konferensresor - det visar en granskning som Ekot har gjort.
Anders Hernborg är ledamot i Svensk Förening för Allmänmedicin. Han menar att landstingens beroendeställning gentemot branschen är skadlig. – Vidareutbildning kommer att läggas på de områden där det finns läkemedel som man kan tjäna mycket pengar på, säger han. – Sjukskrivningsproblematik, kronisk godartad smärtad där det kanske inte ingår så mycket dyra läkemedel i behandlingen, vidareutbildning som går ut på att bli en god lyssnare – den typen får mindre utrymme i en vidareutbildning som bekostas av industripengar. Betalar konferensresor De stora läkemedelsföretagen bekostar en stor del av landstingsläkarnas vidareutbildning. Bland annat är det vanligt att industrin betalar läkarnas utbildnings- och konferensresor. I Sörmlands södra hälso- och sjukvårdsdistrikt, där Nyköpings lasarett och vårdcentralerna i Nyköping, Gnesta, Trosa och Oxelösund ingår, har det genomförts och planerats 134 studie- och konferensresor under åren 2000, 2001 och 2002. 93 av dem eller motsvarande 70 procent bekostades helt eller delvis av branschen. Finns tydliga regler Håkan Mandahl är vice vd på läkemedelsindustriföreningen. Han betonar att det finns tydliga regler för hur samarbetet mellan industrin och landstingen ska fungera. Men det finns också problem. – Resursfördelningen är slående ojämn. Att huvudmännen har så lite och branschen står för en så stor del kan väl vara olämpligt i vissa avseenden, att man ska vara beroende av en producent. Samtidigt tycker han att det är naturligt att läkemedelsföretagen bidrar med utbildningsresurser inom områden där dom kan tjäna pengar. – Företagen ska ju faktiskt leva på sina produkter, så det är väl ganska naturligt att de medverkar i utbildningssammanhang där de har någon nytta av det även som företag. Det är företagsekonomiska enheter, de ska tjäna pengar till sin personals löner och till sina ägare, och till fortsatt forskning.
Mattias Johansson