Södra Thailand kan få sharia-lagar

Thailands nya regering, som tillsattes genom militärkuppen i september, har nu på allvar börja arbeta med att lösa landets problem. Hög prioritet har getts åt det tre år långa upproret i det muslimskt dominerade södra Thailand.

Landets nya premiärminister säger nu att södra Thailand ska få ökat självstyre och möjlighet att införa muslimska så kallade sharia-lagar.

– De ska leva under sharia-lagar därför att deras sätt att förhålla sig till samhället, deras seder och bruk är väsentligt skiljt ifrån vårt, sa Thailands nya interimspremiärminister Surayud Chulanont i Bangkok.

Men han sa också att det finns gränser för hur stora eftergifter regeringen i det nästan alltigenom buddhistiska Thailand är beredd att göra gentemot muslimerna i södern.

– Det blir ingen separation. Vi kan inte dela vårt land mer, vi ska inte delas, säger han.

Premiärminister Surayud var både ödmjuk och lågmäld och han svarade på frågorna med stor eftertänksamhet. Hans stil är väsensskild från sin företrädare Thaksin Shinawatra, som störtades 19 september i en oblodig militärkupp.

Surayud Chulanont berättade också om sin tvekan att ta sig an jobbet. Tre gånger fick militärjuntans ledare, General Sonthii, fråga innan han svarade ja. Och det, säger han, borgar för att landet så snabbt som möjligt ska hålla demokratiska val igen.

– Jag vet inte hur lång tid det kommer att ta, men jag lovar er alla att jag gör mitt bästa. Jag vill inte vara med för länge, det är en börda för mig, säger han.

Michael Töpffer, Bangkok
utrikesdesk.eko@sr.se