Radiotjänst hotar äldre med kronofogden

Två nittioåringar hotades med kronofogden på ett boende i Skillingaryd för att de inte hade betalat tv-avgiften, trots att de fått veta av kommunen att boendet skulle stå för betalningen av licensen.

Men Radiotjänst kräver att de äldre enskilt redovisar sina vårdbehov annars lämnas ärendet till kronofogden.

Anna-Lisa Hermansson, 90 år tycker att det är onödigt att äldre ska behöva utsättas för detta.

– De har frågat än om det ena, än om det andra om boendet och allt möjligt. Jag vill inte säga kränkande, för det tycker jag är ett så dumt ord, men obehagligt, säger hon.

Enskild prövning
I och med en kammarrättsdom måste de som bor på ett äldreboende redovisa sitt vårdbehov i varje enskilt fall. De måste bevisa för Radiotjänst att de har ett vårdbehov för att slippa betala tv-avgiften.

Det innebär att alla som flyttar in på ett boende måste fylla i papper på hur mycket hjälp de behöver, till exempel om de behöver hjälp med att gå på toaletten.

”De gör fel”
Marjeta Jesenicnik, områdeschef på Furugården i Vaggeryd, tycker inte att Radiotjänst agerande är etiskt försvarbart

– Jag anser att de tolkar kammarrättsdomen fel genom att inte godkänna den gruppavgift som vi betalar på våra särskilda boenden och genom att kräva in enskilda redogörelser för varje enskild person vilka vårdbehov de har. Jag anser att de gör fel, säger Marjeta Jesenicnik.

Det är uppemot tio personer bara i Vaggeryds kommun som nu måste välja mellan att redovisa intima detaljer om sitt vårdbehov till Radiotjänst, betala tv-avgiften eller att hamna hos kronofogden. Det trots att de fått information om att de inte ska behöva betala, eftersom de bor på ett särskilt boende.

Vill ha ny lag
Radiotjänst tycker också att agerandet är felaktigt, men menar att det är lagen som måste ändras. Fram till dess fortsätter Radiotjänst med sina utredningar.

Eftersom det rör sig om uppemot 150 000 äldre som bor i särskilt boende tycker Radiotjänst vd Lars Lindberg inte att det känns bra att behöva utföra dessa utredningar.

– Jag mår jättedåligt över att vi måste ställa de här frågorna till de gamla och till kommunerna. Vi vill inte göra det, men domstolen har ålagt oss detta, och därför måste vi få en ändring av lagen, säger Lars Lindberg.

Bodil Lundmark
bodil.lundmark@sr.se