Vietnam-korruption bekämpas med svenskt bistånd

I Vietnam har korruptionen nu nått en sådan omfattning att den hotar hela samhällsutvecklingen. Makthavarna är allvarligt oroade. Den vietnamesiska regeringen diskuterar nu med Sverige om hjälp till insatser mot korruptionen som en del av det svenska biståndet.
Vid den omfattande regeringsombildningen i Vietnam förra veckan tvingades också säkerhetsministern avgå. Polisen är nu alltför tydligt inblandad i korruptionen. Gangsters kan växa upp som lokala makthavare i samarbete med polisen. Miljoner försvinner ur statskassan i samband med offentliga byggen. Gangsterkontakter Den senaste skandalen handlar om en maffiaboss i Saigon, eller Ho Chi Minh City, som nu sitter fängslad. Han har haft beskyddare i kommunistpartiets centralkommitté. Två kommittémedlemmar har uteslutits efter gangsterkontakter. Andra höga politiker har också pekats ut. Svensk insats mot rättsrötan Regeringen diskuterar nu med Sverige om hjälp med insatser mot rättsrötan. – Ledningen är allvarligt oroad för korruptionen, säger chefen för det svenska biståndskontoret i Hanoi, Per Lundell. – Korruptionsbekämpningen är en mycket känslig fråga för vietnameserna, menar han. Regeringen vill enbart samarbeta med Sverige. – I första hand skall Sverige leda en studie som kartlägger utbredningen av korruptionen, säger Lundell. Om samarbetet blir av. Det är ännu inte avgjort. Få undgår korruptionen Få vietnameser undgår korruptionen. Mutor banar väg på sjukhus, i skolor, inom rättssystemet, överallt där den svällande byråkratin skall ge tillstånd. Och för första gången kan korruptionsbekämpning bli del av det svenska biståndet.
Börje Remdahl, Hanoi