Bruna molnet hotar Asiens miljö

Forskare varnar i en ny rapport för att industrins utsläpp i Asien allvarligt hotar miljön och människors hälsa i regionen. I dag täcks stora delar av södra Asien av ett tre kilometer tjockt moln av aska och utsläpp.
Det kallas det bruna molnet över Asien och beräknas vara tre kilometer tjockt. Geografiskt sträcker det sig från Afghanistan till Sri Lanka och molnet är tydligt synbart på satellitbilderna. Det är bland annat utsläpp från industrin och människors hushåll som orsakar diset, men också aska från till exempel skogsbränder. Varnar för effekter på land Under de senaste fem åren har över 200 forskare med stöd av FN försök kartlägga effekterna på havsmiljön i Aisen. Under den kommande femårsperioden ska forskarna försöka klargöra effekterna på land. Henning Rodhe, professor i meterologi vid Stockholmsuniversitet, har varit med i forskningsprojektet och han varnar redan nu för konsekvenserna på land: – Vi har uppskattat att en halv miljon människor om året dör för tidigt i Indien på grund av de här partiklarna i luften. En annan tänkbar effekt är enligt Henning Rodhe också att solljus hindras från att nå jpordytan vilket resulterar at växtriket påverkas. Mindre solljus betyder också att avdunstning från havet minskar. Detta betyder i sin tur att regnmängden minskar. Inför Sydafrika-konferensen Att larmet kommer just nu beror på att forskarna vill få upp frågan på dagordningen inför den stundande miljökonferensen i Sydafrika i slutet av den här månaden. Henning Rodhe menar att det krävs mer forskning för att säker fastställa hur miljön påverkas. Sen är det dags för människan att ta sitt ansvar och helt enkelt minska utsläppen. – Nästa steg är då att försöka minska utsläppen, att införa kontroll på industriella processer, bilar och även kanske jordbruksverksamheten. Till exempel också att förbättra ungnarna i husen så att man får mera fullständig förbränning och mindre utsläpp av stoft och gaser.
Peter Öholm