FN vädjar om miljarder till rent vatten

Smutsigt vatten är ett större hot mot människor än krig och konflikter. Tillgång till rent vatten och toaletter är nyckeln till utveckling och fattigdomsbekämpning. Det slår FN fast i årets Human Development Report. FN föreslår att tillgången till rent vatten ska vara en lagfäst mänsklig rättighet.

Nästan två miljoner barn dör varje år av sjukdomar som härrör från smutsigt vatten. Det vanligaste skälet till att afrikanska flickor slutar skolan är för att det inte finns någon toalett i skolan.

– Vi ser att det finns väldigt mycket skam runt de här frågorna. Vi måste verkligen våga börja prata om bajs. Vad händer med människors bajs och vad gör vi så att människor inte blir sjuka för att vi inte kan ta hand om bajset på rätt sätt, säger Anders Johansson, som arbetar på FN:s utvecklingsfond och är en av författarna till årets Human Development Report.

Det är en tyst katastrof som pågår, som drabbar de fattigaste. Brist på rent vatten och toaletter kostar Afrika fem procent i utebliven ekonomisk tillväxt varje år.

Toaletter på dagordningen
Ska fattigdomen i världen halveras fram till år 2015, som alla världens ledare kommit överens om, måste världen ta itu med bristen på rent vatten och toaletter.

– Det är något som inte hamnar på den politiska dagordningen. Vi ser en parallell till hiv/aids, där man inte förrän man började prata om frågorna, kan se att det händer något i frågorna, säger Anders Johansson.

Det är inte brist på vatten, inte fysisk brist på vatten, som är problemet. Det är de skeva maktförhållandena, fattigdomen och ojämlikheten, som är problemet.

Ber om mer bistånd
FN uppmanar världens rikaste att öka sitt bistånd på området. Tio miljarder dollar är prislappen.

Det kan ses som en mycket stor summa, men, skriver rapportförfattarna, det motsvarar bara vad världen spenderar på militärutgifter under fem ynka dagar. Tio miljarder dollar är faktiskt inte ens hälften av vad de rikaste länderna lägger ut på mineralvatten.

Att satsa på bistånd på vatten är effektivt, visar FN-rapporten. En satsad krona ger åtta kronor tillbaka.

Biståndsminister Gunilla Carlsson ser också att en satsning på bistånd till vatten också kan stärka demokratin.

– Ja, jag tror det. Jag ser en ökande roll för kvinnor i utvecklingssamarbete, som rankar tillgång till toaletter väldigt högt i de länder vi vill hjälpa, säger biståndsminister Gunilla Carlsson.

Marianne Kihlberg
marianne.kihlberg@sr.se