Europaöversvämningar kräver allt fler dödsoffer

I översvämningar runt om i Europa efter den senaste tidens skyfall har nu minst 70 människor omkommit - de flesta av dem på den ryska Svarta havskusten.
I Österrike har staden Salzburg proklamerats som katastrofområde sedan vattennivån i floden Salzach stigit oroväckande. I Tjeckien har undantagstillstånd utfärdats i huvudstaden Prag och i regionerna Böhmen, Plzen och Karlovy Vary. Också från centrala Tyskland och östra Schweiz kommer rapporter om översvämmade floder och jordskred.