Åbosjukhus kritiserar svenska sjukvården

Ledningen för Universitetssjukhuset i Åbo i Finland är kritisk till hur den svenska sjukvården hanterade det par som i förra veckan flögs hem till Sverige med sina döda tvillingar i bagaget.
Paret hade skickats med ambulanshelikopter till Åbo på grund av platsbrist på Akademiska sjukhuset i Uppsala men tvillingarna avled i samband med förlossningen på sjukhuset i Åbo. I ett brev till Socialstyrelsen skriver chefsöverläkaren i Åbo att den svenska hanteringen av paret var dåligt planerad och dåligt organiserad. Han är också kritisk till att den svenska sjukvården inte var villig att betala för helikoptertransport av paret hem till Sverige.