”Snålt att låta par flyga med döda barn”

Universitetssjukhuset i Åbo kritiserar Mälarsjukhuset i Eskilstuna dit de föräldrar hör som flög hem från Åbo med sina döda tvillingar i bagaget i förra veckan. Kritiken från Åbo går ut på att föräldrarna tvingades flyga reguljärt på grund av svenska myndigheters snålhet, genom att inte låta paret åka helikopter också tillbaka till Sverige.
– Från svenska sidan sades det att ”de kan ju komma med färja” och sedan var det en slags kompromiss med det där flygplanet, säger Aki Lindén som är sjukvårdsdirektör på Universitetssjukhuset i Åbo. Detta är en uppgift som tillbakavisas av Anders Ahlgren som är hälso- och sjukvårdschef på Mälarsjukhuset i Eskilstuna: – Nej, det är inte något alternativ som ingick i någon slags slutgiltig diskussion utan alla parter, som vi uppfattade, var överens om att detta var ett bra sätt, säger Ahlgren. Universitetssjukhuset i Åbo har fått kritik för den uppmärksammade flygresan hem. Det var i förra veckan som ett föräldrapar som väntade tvillingar hamnade i Åbo, eftersom varken först Mälarsjukhuset och sedan Akademiska sjukhuset i Uppsala kunnat ta emot dem. Båda barnen dog efter förlossningen. Deras kroppar lades i kistor och togs efter önskemål från föräldrarna med ombord. Som stöd ombord hade de en präst från Finland. Sjukhusledningen i Åbo anser att fallet hanterats dåligt och var dåligt organiserat av svenska myndigheter. Det gäller framför allt hemkomsten: framme på Arlanda flygplats möttes inte föräldrarna av chauffören till den bårbil som skulle hämta upp dem. Det blev stor förvirring vid hemtransporten, och på kritiken svarar Anders Ahlgren på Mälarsjukhuset så här: – Det är mycket beklagligt, att det som hade gått bra hela vägen utifrån den situation de befann sig i, de hade fått en bra vård i Uppsala, bra vård i Åbo och en fin transport från Åbo till Arlanda, att det skulle klicka. Det är mycket beklagligt i den svåra situation som föräldrarna befann sig i då. Det är som jag sade, att vi berörda parter måste titta på detta och försöka utvärdera vad som hände för att det inte ska upprepas i framtiden, säger Ahlgren.
Helena Jansson och SR Sörmlands Michael Berwick.