Tunnare ozonskikt över Sverige

Sedan början på maj har ozonskiktet över Sverige varit mellan 5 och 10% tunnare än normalt.
Enligt Weine Josefsson som är ozonexpert på SMHI beror minskningen inte bara på människans miljöpåverkan utan också på luftströmmar i atmosfären som skapar naturliga variationer. Det tunnare ozonskiktet gör att jordytan nås av mer av den farliga ultravioletta strålningen som kan orsaka hudcancer. Och trots att riskerna är mindre på sensommaren manar Weine Josefsson på SMHI ändå till försiktighet med solandet nu i augusti.