Romer som nekades bada får skadestånd

Hotell Statt i Eskilstuna döms att betala skadestånd till ett romskt par som nekats tillträde till hotellets badanläggning. Eskilstuna tingsrätt dömer hotellet till att betala 25 000 kronor var till mannen och kvinnan. (SR Sörmland)