Metall i ekonomisk kris

Fackförbundet Metall har stora ekonomiska problem. På två år tvingas Metall skära ner kostnaderna med 140 miljoner. En femtedel av den fackliga verksamheten ska försvinna.
Det är en svår ekonomisk ekvation som Metall nu ska försöka få ihop. Medlemsantalet och därmed medlemsavgifterna sjunker år från år. Dessutom har den nya sjukförsäkringen för medlemarna kostat mer än väntat. Verksamheten har de senaste åren gått med kraftiga underskott. Förra året var resultatet minus 205 miljoner. Det som tidigare år har räddat förbundets ekonomi är börsen. Så länge aktiekurserna steg så kunde överskotten från strejkfonder och andra fonder med lätthet täcka underskotten i den fackliga verksamheten. Men den möjligheten försvann i samma stund som börsen vände ner. Förra året blev det totala resulttet en förlust på 90 miljoner. Många fackförbund har under året dragit öronen åt sig och sålt av aktier till förmån för säkrare placeringar. Men inte Metall. 60 procent av tillgångarna är placerade i aktier, bland annat en stor post i krisdrabbade Ericsson. Enligt Metalls årsredovisning för 2001 var det sammanlagda värdet på aktierna 1,3 miljarder vid årsskiftet. Sedan dess har börsen rasat med ytterligare 35 procent och metalls aktieportfölj ungefär lika mycket. Det innebär att ungefär 450 miljoner har gått upp i rök på åtta månader.