Intressekonflikt kring falska brandlarm

Ekot kunde på tisdagmorgonen berätta om att Räddningverket kritiserar de kommunala brandkårerna för att inte vilja minska antalet falska brandlarm, eftersom falsklarmen drar in miljontals kronor i straffavgifter till brandkårernas egna kassor. Nu reagerar Svenska Brandförsvarsföreningen.
Ann-Christine Svärd som är VD för Svenska Brandförsvarsföreningen, tycker att det är en oacceptabel intressekonflikt: – Det är en konflikt. Jag själv tycker att det har att göra med hur man använer sina intäkter. Man kan ju mycket väl tänka sig att de intäkterna går till ett förebyggande arbete, utbildning av barn och då kan det vara positivt. Åtminstone är det positivare än om man bara går in i kommunens svarta hål. Det är vinsten som är stötestenen, menar Svenska brandförsvarsföreningen. Totalt rör det sig om ett par hundra miljoner kronor som tas ut i straffavgifter för falsklarmen, en dubblering sen 1993. Men trots det har inte falsklarmen minskat och utgör idag en tredjedel av alla brandlarm. På kommunförbundet håller man med om att barndförsvarets vinster på falskarmen är ett problem, men kritiken är delvis missriktad tycker kommunförbundets brandingenjör, Sven Hammarstedt: – Ja enkelt uttryckt så tycker jag att det är något förenklat att lägga skulden på den kommunala räddningstjänsten. Det yttersta ansvaret på automatiska brandlarmsanläggningar ligger ju på den enskilde anläggningsägaren. Sven Hammarstedt menar att eftersom avgifterna för ett falskt automatlarm, i Göteborg till exempel kostar det 6 500 kronor, tydligen inte hjälpt så borde automatlarmproblemen behandlas som i sagan om pojken som ropade ”varg” - för många flasklarm, så dyker brandbilen kanske inte upp: – Håller man inte en rimlig kvalitet så ska man inte heller kunna påräkna en räddningstjänsts insats med omedelbar verkan.
Anders Kilander