Ingen medlemsomröstning i socialdemokraternas partiledarval

Valberedningens ordförande har lovat att valet av ny partiledare för socialdemokraterna ska bli en öppnare process än vanligt. Men frågan är hur öppet valet egentligen kommer att bli.

– Det är ju ingen medlemsomröstning, det här, utan det är en hjälp till valberedningen att vi gärna vill, på det här viset, se vad de som aktivt lämnar förslag säger, säger valberedningens ordförande Lena Hjelm-Wallén.

Inför valet av ordförande har valberedningen skickat ut en uppmaning till partidistrikten och de lokala avdelningarna att komma in med synpunkter på hur den nya partiledaren ska vara och vem det ska bli. Detta beskrivs som öppnare än tidigare, då i första hand det varit ledningarna i partidistrikten som kontaktats.

Presenteras i januari
Lena Hjelm-Wallén säger att hon nu räknar med att kunna presentera ett förslag på ny partiledare i januari, men hon vet inte om valberedningen då också kommer att offentliggöra det beslutsunderlag som den får in från partiet, eller om det förblir hemligt.

Om man bestämmer sig för att offentliggöra materialet ökar möjligheten för olika delar i partiet att påverka valet, eftersom det då blir svårt för valberedningen att föreslå en kandidat utan dokumenterat starkt stöd.

Men Lena Hjelm-Wallén vill ännu inte lämna besked i den frågan.

”De vågar inte”
I många europeiska länder avgörs partiledarval efter medlemsomröstningar.

Anders Ferm, tidigare diplomat och talskrivare till Olof Palme, är irriterad över slutenheten som omger processen i det egna partiet.

Han tycker att socialdemokraterna i Sverige också borde ha medlemsomröstning med kandidater som öppet deklarerar sina ståndpunkter.

– Bättre kvalitet på politikerna får man om de utsatts för offentlig granskning, debatt och om de får konkurrera med varandra inför väljarna. Vi ska ha personer som verkligen vill någonting, och som vågar ställa sig upp och säga ”rösta på mig, jag har de bästa förutsättningarna att leda det här”. Sedan får vi ta ställning. Men de vågar inte det, säger Anders Ferm.

Men någon medlemsomröstning kommer det inte att bli.

– Vi har inte alls den traditionen i Sverige. Vi har haft god nytta av det traditionella sättet. Det är enskilda socialdemokratiska föreningars representanter vid kongressen som avgör det här valet, säger Lena Hjelm-Wallén.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se