Ingen katt bland finansens hermeliner

Nyligen blev det klart att konjunkturinstitutets chef, Ingmar Hansson, tackat ja till lockropet att bli statssekreterare med ansvar skattefrågor. Med den utnämningen tillsammans med ett par andra har finansministern Anders Borg toppat det politiska laget på sitt departement med professionella ekonomer på sätt som ser ut att sakna motstycke.

Det är ingen överdrift att säga att den politiska luften på finansdepartementet blivit tyngd av akademiska meriter.

Ingmar Hansson, är professor i nationalekonomi. Två andra nyutnämnda statssekreterarna är Per Janson, docent i nationalekonomi, som lämnat riksbanken och kommer att ansvara för ekonomisk politik och Hans Lindblad, som är licentiat i nationalekonomi, också han från riksbanken, och ska basa över statens budget.

Alla tre blir politiska tjänstemän med eller utan partibok. Men bortsett från partiböcker sympatiserar de rimligen i hög grad med de ekonomiska löften och ambitioner som regeringen ställt upp.

Till det kommer förstås finansministern själv, som också har nationalekonomiska meriter.

Kan det vara mer än bara en gissning att den nya regeringen i högre grad än den tidigare kommer att hämta argument och stöd för sin politik som kommer direkt från ekonomisk teori och vetenskap?

På ett sätt kan skillnaden bli stor jämfört med hur det var under den tidigare socialdemokratiska regeringen. Då var statssekreterarna mer tillsatta som politiker än som ekonomer.

Dåvarande statsministern Göran Persson gjorde till och en poäng av att hans finansminister Per Nuder inte var behängd med akademiska titlar i ekonomi, utan att ideologi med rättvisa var viktigast. Alltså först politik, sedan, i bästa fall, argument som kom från ekonomisk teori och forskning.

Med finansminister Anders Borg och en uppsättning nationalekonomiska statssekreterare kan ekonomisk teori stället bli utnämnt till lokomotivet, som drar, medan politiken blir släpvagnen.

Ett exempel:
Ekonomisk forsknings sägs visa att lägre skatt på arbete gör att fler individer får arbeta, och att de då även kan öka sin konsumtion. Då blir det ett politiskt argument för sänkt skatt.

Forskningsrapporter visar också att större ekonomisk skillnad mellan att arbeta och inte arbeta gör att fler söker efter arbete. Även det blir då ett politiskt argument.

Det är därför som finansministern ska sänka skatten med bortåt 40 miljarder med ett jobbavdrag som ska ge en tusenlapp mer i plånboken för de som har jobb.

Det är därför som a-kassan sänks för de som är arbetslösa. Sammantaget gör det att fler söker sig ut på arbetsmarknaden, eller som det heter på ekonomspråk: att utbudet av arbetskraft ökar och att det är så sysselsättningen ska öka.

Det är viktigt, säger också den nye partilöse statssekreteraren och nationalekonomen Ingmar Hansson.

– Nu är huvudinriktningen att vi ska se till att få upp sysselsättningen på ett riktigt sätt i Sverige. Där är bland annat det här jobbavdraget ett sätt att varaktigt höja arbetsutbudet och därmed höja sysselsättningen, säger Ingemar Hansson.

Tänker du och Anders Borg lika på den punkten?

– I de diskussioner vi hittills haft är vi väldigt överens. Vi är båda nationalekonomer och även de två övriga statssekreterarna är nationalekonomer. Därmed har vi en gemensam analysram för hur olika regler påverkar den ekonomiska utvecklingen, säger han.

Är det så här det kommer att låta från finansdepartementet, där det inte tycks finnas någon katt bland de nationalekonomiska hermelinerna. Och att finansministerns och statssekreterarnas argument för den ekonomiska politiken kommer att låta som neutrala slutsatser hämtade från den ekonomiska forskningen.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se