Persson får svar om arbetskraftsbehov

Det är osäkert om Sverige klarar sig utan att importera arbetskraft i tio år, som socialdemokraternas partiledare Göran Persson sade i Ekots partiledarutfrågning på tisdagmorgonen. Enligt Sandro Scocco, direktör på Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, krävs det i sådana fall mycket stora ansträngningar för att de flyktingar som redan finns här ska få jobb.
– Det kommer att bero på hur duktigt Sverige är på att få ner de här ofrivilliga deltiderna, sjukfrånvaron och den dolda arbetslösheten. Därför är det så att Sverige lyckas med det, ja då kan det gott och väl dröja tio år, men lyckas man inte med det, då kan man få brister på arbetsmarknaden långt tidigare, säger Sandro Scocco. s säger i nuläget nej Folkpartiet och moderaterna talar om att den som fått jobb i Sverige ska kunna komma hit även om han eller hon inte förföljs i sitt hemland, men socialdemokraterna säger i nuläget nej. – Just nu behöver vi ingen arbetskraftsinvandring överhuvudtaget, och jag ser inte att det ska behövas i närtid heller, sade Göran Persson i Ekots partiledarutfrågning på tisdagen. ”Inte inom tio år” Pressad på hur länge det kommer att dröja innan Sverige måste tillåta arbetskraftsinvandring bland annat för att ersätta svenskar som pensioneras, svarade Göran Persson att han bedömde att arbetskraftsinvandring inte behövs under de närmaste tio åren. Anders Forslund på forskningsinstitutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, säger att det är svårt för politikerna att bedöma, för ingen vet om de flyktingar som redan finns här har den utbildning och den yrkeserfarenhet som behövs för att ta de jobb som kommer att bli lediga. ”Narkotikafrågan uppmärksammas för litet” Göran Persson sade också att hans mål är att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska under nästa valperiod genom att vården, skolan och omsorgen ska få mer pengar. Dessutom sade han att socialdemokraterna tidigare talat för lite om pensionärernas villkor, miljön, och knarket. – Det är för lite uppmärksamhet på narkotikafrågan och där tycker jag också att regeringen ska ta på sig en del av ansvaret. Visserligen har vi lagt ett omfattande program nu, men det är för många unga människor som dras ner i träsket.
Fredrik Furtenbach