Lärlingsutbildning gav ungdomar jobb

De ungdomar som sedan 1990-talet fullföljt en yrkesutbildning på gymnasienivå har haft goda chanser att få arbete och också en relativt god inkomst.

Det framgår av en rapport om lärlingsutbildning som har gjorts för Expertgruppen för studier i samhällsekonomi, ESS, inom finansdepartementet.

Däremot är arbetsmarknadsutsikterna för dem som inte fullföljer gymnasieutbildningen dystra, konstaterar rapportförfattarna.

I dag hoppar nära tre av tio ungdomar av sin påbörjade gymnasieutbildning.