Dystra tongångar från Ericssons vd

Ledningen för telekombolaget Ericsson skulle på tisdagen övertyga investerare om att satsa mer pengar i bolaget, men det undgick ingen att bolagets vd Kurt Hellström ser mycket dystert på telekom-marknaden.
– En fråga handlar naturligtvis om marknadsläget, och det är ju så dystert ibland så det är ju nästan otroligt, sade Kurt Hellström. Hans nästan uppgivna uttalande om marknadsläget riskerar inte bara att få effekter på aktiekursen. Det påverkar dessutom inställningen inom det egna företaget. ”De anställda lyssnar” – Nu är det ju så att de anställda lyssnar på uttalanden, också om man inte är inne i företaget utan vänder sig mot massmedia eller aktieägare, och jag tror ju inte att det är bra för de anställda att få en negativ bild för då tappar de lusten att arbeta, och naturligtvis söker sig en del bort om de kan hitta andra arbeten, men det är ju möjligt att det pågår ett annat arbete inom företaget trots allt som kompenserar de här dystra uttalandena, det får man väl hoppas, säger Guje Savon som är professor i organisationspsykologi vid Handelshögskolan i Stockholm. ”Satsa på att entiuasmera” Istället tycker Guje Savon att Ericssons ledning borde satsa på att entusiasmera de medarbetare som finns kvar, och den förestående emissionen kan vara ett led på vägen. – Studier tidigare har ju visat att företag i kris som istället för att minska ner så mycket som möjligt och kanske till och med blundar och hoppas att problemen går över, istället satsar extra aggressivt under den perioden klarar sig bäst, men då ska man förstås ha resurser att satsa med och det är kanske sådana resurser man ska få i den här emissionen nu, säger Savon. Nytt beteende hos företagsledare? Men Savon tror också att den hellströmska pessimismen kan vara en del av ett nytt beteende hos företagsledare världen över: – Det är ju också frågan idag om det är ett nytt spel på gång i framträdanden hos företag. Om det är det viktigaste nu att försöka skapa en typ av kredibilitet, trovärdighet, efter alla chocker som har kommit, till exempel från USA-företag som har visat allt för optimistiska siffror, som inte kan vara trovärdiga. Och en sak måste man ju säga om Kurt Hellström, att han förefaller ha varit konsekvent i sitt sätt under hela det här året, i sina uttalanden om vilka bedömningar man ska göra om Ericssons framtid.
Patrik Holmström, Ekonomiekot