Oförändrad ränta i USA

Som väntat lät den amerikanska centralbanken den viktigaste styrräntan ligga kvar på 1,75 procent. Men samtidigt använde banken i sin kommentar formuleringar som tolkas som att en räntesänkning kan komma senare i år om den ekonomiska konjunkturen skulle förvärras.