Mest invandrartjejer rymmer hemifrån

Varje år rymmer hundratals unga människor hemifrån eller kastas ut av sina föräldrar. Enligt en ny doktorsavhandling vid socialhögskolan i Stockholm finns det likheter i hur ungdomarnas liv ser ut, och hur de har det hemma. Och socialtjänsten har samtidigt små möjligheter att erbjuda alternativa boendeformer.
17-åriga Zoe bor hos en kompis i en stockholmsförort och berättar. – Här är rummet, massa kläder överallt, det är så när två tjejer bor ihop, böcker och smink litet överallt, berättar Zoe. Zoe är alltså 17 år, och har sommarlov. Hon har bott i sin kompis rum sedan i januari, då hon kastades ut från sitt hem. – Jag och mamma, vi har aldrig riktigt kommit överens, som mamma och dotter då ... jag var nästan inte hemma, sov hos kompisar hela tiden och så där, jag var uppkäftig, och så bara bestämde hon sig för att kasta ut mig en dag, helt utan förvarning. Ofta våld och stränga regler Unga som rymmer hemifrån eller kastas ut från sitt hem har liknande problem. I hemmet förekommer ofta våld, stränga regler, missbruk eller att föräldrarna försummar sitt barn och resultatet är ett ofrivilligt uppbrott från hem och familj. I en doktorsavhandling på Socialhögskolan har Yvonne Sjöblom gått igenom 96 ärenden hos socialtjänsten i Stockholm. Bland ärendena var det dubbelt så många tjejer som killar, och unga med invandrarbakgrund var överrepresenterade: – Flickor med invandrarbakgrund, de kan utsättas för olika disciplinering och restriktioner om man inte följer regler hemma och så vidare. En del av förklaringarna kring varför det just blir så här jobbigt för flickor i allmänhet, det är att det finns en förväntan i samhället på att flickor ska vara snälla och skötsamma. De här flickorna beskrivs ofta av socialsekreterare och också av sig själva som starka och rebelliska och det där är svårt både för föräldrar och för socialtjänst att hantera de här starka rebelliska tjejerna, säger Yvonne Sjöblom. Ingen vet exakt hur många Det finns ingen statistik över hur många unga som rymt eller kastats ut hemifrån och den romantiska bilden av unga som rymmer hemifrån för att möta äventyret stämmer inte överens med verkligheten, säger Yvonne Sjöblom: Till socialtjänsten i Rinkeby kommer många unga som är i en svår konflikt med sin familj, säger socialsekretare Lina Blombergsson: – Det händer absolut att man har blivit slagen, man går direkt till skolkuratorn på morgonen eller till sin lärare och säger att 'jag kan inte gå hem idag'. 'Min pappa' eller 'min mamma', oftast pappa, 'har slagit mig' eller 'mina föräldrar planerar att jag ska giftas bort nu när sommaren kommer, berättar Blombergsson. Riskerar ännu mer utsatt situation Och de unga som rymmer eller kastas ut hemifrån riskerar att hamna i en ännu mer utsatt sitution med till exempel kriminalitet, missbruk och prostitution, säger Yvonne Sjöberg: – Det har man sett i den internationella forskningen då att det finns kopplingar till senare hemlöshet och så vidare. ”Jag har haft tur” Och Zoe säger att hon haft tur som kunnat bo hos sin kompis: – Det är inte alla som har en sådan tur som har en kompis som ställer upp. Just därför tycker jag att innan det går så långt att tjejer och killar rymmer hemifrån, att föräldrarna kastar ut dem, så borde de kontakta socialen eller någon som kan hjälpa dem, så att det kanske kan klara av sina problem innan de är på gatan, liksom, säger hon.
Daniel Värjö