Vattnet i Prag sex meter över det normala

Medan det rapporteras om stora problem och tusentals evakuerade från översvämmade orter i Tyskland och Österrike, väntade Tjeckiens huvudstad Prag på tisdagskvällen på det högvatten som väntas eftersom dammluckor har öppnats uppströms staden.
Även i Österrike var läget fortsatt mycket svårt, inte minst i floderna Salzachs och Donaus dalar. I staden Krems vid Donau uppmanades invånarna att lämna de nedre våningarna i sina hus och även städer i sydöstra Tyskland var hårt drabbade. Översvämningarna har de senaste dygnen totalt krävt ett 80-tal dödsoffer i Centraleuropa och i södra Ryssland räknar myndigheterna med att ovädren sedan i förra veckan har krävt över 100 dödsoffer.