Vanligast att flickor rymmer hemifrån

De flesta unga som rymmer eller blir utkastade hemifrån är flickor med invandrarbakgrund. Det visar en doktorsavhandling från socialhögskolan.
I de familjer där barnen rymmer är det vanligt med våld, stränga regler och övergrepp. Avhandlingen har gått igenom nästan 100 ärenden hos socialtjänsten i Stockholm och det visar sig att det bland de som rymmer eller kastas ut från hemmet är dubbelt så många flickor som pojkar och att unga med invandrarbakgrund är överrepresenterade.