Vänsterledaren försvarar privat vård

Vänsterpartiets partiledare Gudrun Schyman har inget emot att hennes partikamarater i Västmanland är ansvariga för att en stor del av vården är privatiserad. Det finns ingen anledning att ändra på det, sa Gudrun Schyman på onsdagsmorgonen i Ekots partiledarutfrågning.
– Att förändra en väl fungerande vård tror inte jag att de tycker är det mest angelägna utan det finns andra brister som är viktigare att ta itu med, sa Gudrun Schyman. Ett uttalande av Gudrun Schyman som ytterligare förstärker skillnaden mellan partidokument och verklighet. I programmet för makt och ägande säger Vänsterpartiet att offentlig regi är att föredra. I utfrågningen sa Gudrun Schyman att det handlar om att ha verksamhet i offentlig regi som grund. Utfrågningen visade också att höginkomsttagare inte behöver frukta vänsterpartiets skattepolitik. Den som tjänar mycket och bor i en högtaxerad villa kommer att få tusentals kronor mer i plånboken varje år jämfört med i dag. Gudrun Schyman har tidigare varit hård i sina krav på att Vänsterpartiet ska få ministerposter om socialdemokraterna fortsätter att vara beroende av Vänsterpartiet. På onsdagen dag tonade hon ner sådana krav och det är tydligt att när valrörelsen väl är slut så är Gudrun Schyman beredd att fortsätta samarbeta med regeringen på samma sätt som under de gångna fyra åren.
Herman Melzer, politisk reporter Ekot