Nöjda miner efter koreanska samtal

I Seoul har Nord- och Sydkorea kommit överens om fortsatta ministermöten efter tre dagars förhandlingar. De båda sidorna skall också fullfölja arbetet på en sammanlänkning av den avbrutna järnvägsförbindelsen mellan Nord- och Sydkorea och arrangera flera släktmöten mellan koreaner på ömse sidor av gränsen.
Solskenspolitiken lyser åter upp kontakterna mellan Nord- och Sydkorea. Båda sidornas förhandlare visade nöjda miner efter överläggningarna i Seoul. Fortsatta möten Ministermötena skall fortsätta. Släktträffarna över gränsen permanentas. Planerna på en sammanlänkning av den avbrutna järnvägsförbindelsen mellan nord och syd skall fullföljas. Minröjning Ett möte mellan de båda sidornas militärer skall diskutera minröjning för spårdragningen genom den demilitariserade zonen. Bistånd till Nordkorea Och Nord- och Sydkorea skall fortsätta samtalen om ekonomiskt samarbete och bistånd till regimen i norr. Men allt detta har man redan tidigare kommit överens om. Det nya är löftena om att åtgärderna också skall genomföras. Optimism Svårigheterna är många trots onsdagens optimistiska avslutning i Seoul. Förhandlarna har inte lyckats fastställa ett datum för de militära samtalen. Det är heller inte klart på vilken nivå det militära samarbetet skall äga rum. Formellt i krig Nord- och Sydkorea är formellt sett fortfarande i krig med varandra och de militära kontakterna är särskilt svårhanterliga. Det senaste ministermötet mellan Nord- och Sydkorea hölls för nio månader sedan. Då avbröt Nordkorea dialogen i protest mot att Sydkorea höjde den militära beredskapen efter terrorattackerna i USA. Diplomatiska framsteg Men för närvarande tycks diplomatin ha försteg framför ordkriget i Pyongyang.
Börje Remdahl, Bangkok