Svårt få rätt mot fastighetsmäklare

Som Ekot berättade i morse har antalet anmälningar mot fastighetsmäklare ökat kraftigt hos Fastighetsmäklarnämnden. Men det är svårt att få rätt mot fastighetsmäklare. En bråkdel av de som anmält mäklare till Allmänna reklamationsnämnden har fått rätt.
Håkan Hallstedt är vice ordförande för Allmänna reklamationsnämnden säger att ofta är det ord som står mot ord, och därför är det svårt för en köpare att få rätt. Allmänna reklamationsnämnden har haft hand om fastighetmäklarärenden sen november 1998. Hittills har bara 12 av dom 224 ärendena, alltså 5 procent av fallen, gett konsumenten rätt. Fastighetsmäklaren har, till skillnad från vad många tror, ingen skyldighet att själv kontrollera vissa uppgifter om fastigheten. Mäklarens skyldighet är i stort sett att bara uppmana köparen själv att undersöka uppgifterna. Till skillnad från en vanlig domstol kan Allmänna reklamationsnämnden alltså inte hålla några muntliga förhör med parterna. Tanken med ärendena i nämnden är att det ska vara en snabb och enkel prövning. Därför är det också gratis att få sitt ärende prövat i Allmänna reklamationsnämnden. Antalet anmälningar mot fastighetsmäklare har, till skillnad från hos Fastighetsmäklarnämnden, minskat. Under första halvåret i år kom bara 28 ärenden in, jämfört med 68 stycken under hela fjolåret.