Svag minskning av svensk varuexport

Den svenska varuexporten ökar något, medan importen minskar.
Det visar Statistiska Centralbyråns siffror för perioden januari till maj. Värdet på exporten uppgick till 335 miljarder kronor. Det är en ökning med 1 procent jämfört med samma period i fjol. Samtidigt minskade varuimporten med 6 procent till 269 miljarder kronor. Det ger ett handelsöverskott i utrikeshandeln på ungefär 20 miljarder kronor mer än under motsvarande period förra året.