If får extrapengar av ägarna

Skadeförsäkringsbolaget If, som ägs av bl a Skandia och Storebrand, har fått ett extra tillskott på 1,6 miljarder kronor från sina ägare.
Extrapengarna utgörs till 1 miljard kronor av eget kapital och 0,6 miljarder av lån. Ägarna skjuter till kapital, både aktiekapital och lån, i relation till sitt ägande. För Skandias del innebär det att drygt 19 procent av summan, cirka 300 miljoner kronor. Senast i november i fjol, då Skandia Liv och Varma Sampo kom in som nya ägare, fick If nya pengar av sina ägare.