Trafik igång efter olycka med salpetersyra

I Hallsberg har persontrafiken nu släppts på igen efter olyckan på onsdagseftermiddagen. Då kolliderade en järnvägsvagn på rangerbangården och började läcka salpetersyra.
Det finns heller inte längre någon risk för kringboende efter att räddningstjänsten lyckats täta läckan provisoriskt. Räddningstjänsten räknar dock med att bli kvar på olycksplatsen flera timmar för att pumpa över den återstående syran i vagnen. Några personskador har inte rapporterats efter utsläppet i Hallsberg.