Floder svämmar över i Mellaneuropa

Översvämningarna i Mellaneuropa förvärrades alltmer under onsdagen och många stora floder har svämmat över sina bräddar. Många tjeckiska städer och samhällen står under vatten.
I Moldau i Tjeckien står vattnet sju meter över det normala vattenståndet. Bland annat är den gamla stadskärnan i huvudstaden Prag hotad. Donau och Elbe har också översvämmat stora områden, samhällen har skurits av och tåg och järnvägstrafik har stoppats. I Dresden vid Elbe till exempel är hela innerstaden översvämmad, sjukhus har evakuerats och teletrafiken ligger nere. Och det värsta är inte över - enligt meteorologerna väntas nya oväder i Mellaneuropa.