För lite fosfor i Vättern oroar fiskare

Fosforhalten i Vättern har sjunkit till så låga nivåer att det är skadligt för livet i sjön. Det menar Fiskeriverket, som nu föreslår att utsläppen av fosfor i Vättern ökas. Det är ett kontroversiellt förslag eftersom reningsverken runt sjön har gjort allt för att minska fosforutsläppen.
Detta har man helt enkelt lyckats lite för bra med, menar Per Nyberg på Fiskeriverket. – Fosforhalten i Vättern i dag understiger vad man kan bedöma vara den naturliga bakgrundsnivån, säger Per Nyberg. Vättern är alltså näringsfattigare än vad den någonsin har varit. Få tillflöden Vättern är en sjö med relativt få tillflöden och mycket av det vatten som kommer till sjön går igenom kommunala reningsverk på vägen. Övergödning I de här reningsverken har man ända sedan början av 70-talet gjort allt för att minska halten av fosfor i sjön, eftersom fosfor bidrar till övergödning och till exempel kan orsaka stora blomningar av giftalger. Näringsfattig Och uppenbarligen har reningen varit effektiv, för effektiv till och med. Istället för övergödd har Vättern blivit näringsfattig, och det påverkar hela näringskedjan i sjön. Mindre och sämdre fisk Mindre tillväxt av alger ger i förlängingen mindre och sämre fisk, med lägre fångster för yrkesfiskarna som följd. Och Vätterns fiskare har redan fått anpassa sig. – Vi får ju begränsa fisket och anpassa uttaget av fisk till rådande produktionsförhållanden, säger Per Nyberg. Annars utarmar man ju fiksbetåndet helt och hållet.
Thorbjörn Karlsson, SR Jönköping