Krav på ökat utsläpp av fosfor i Vättern

Fosforhalten i Vättern har sjunkit till så låga nivåer att det är skadligt för livet i sjön. Det menar Fiskeriverket, rapporterar Sveriges Radio Skaraborg.
Fiskeriverket anser att de kommunala reningsverken runt Vättern nu bör öka utsläppen av näringsrikt fosfor. Fosfor bidrar till övergödning och kan till exempel bilda giftalger. Men reningsverkens effektivitet har istället för övergödning lett till att Vättern blivit för näringsfattig, enligt Fiskeriverket.