Trafikanterna i fokus på konferens

På onsdagen inleddes det årliga trafikseminariet i Tylösand. För några år sen sas det att säkrare vägar var en förutsättning för färre olyckor, men nu fokuseras debatten allt mer på trafikanternas beteende och vikten av kampanjer och övervakning. Något näringsminister Björn Rosengren är positiv till.
– Jag får nästan ont i kroppen när jag tänker på det, säger han. Här satsar vi miljarder och miljarder på infrastrukturen. Jag tycker NTF koncentrerat sig för mycket på att vara motorvägarnas härförare och inget fel i det. Men jag tror det vore bra om folkrörelserna inriktade sig på det de faktiskt är duktiga på, att engagera människor i trafiksäkerhetsarbetet. Björn Rosengren invigningstalade på Motormännens helnykterhetsförbunds årliga trafikseminarium vid Tylösand i Halmstad, där drygt 400 deltagare från trafiksäkerhetssverige samlats. Och flera gånger har hörts under dagen, att om trafikdöden ska minska till 270 personer år 2007 som Vägverkets nollvision säger, så räcker inte vägförbättringar till. – För att ha en chans att nå dit till år 2007 så måste vi komplettera fysiska åtgärder som mitträcken med att jobba med folks beteenden, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö. Vi måste försöka påverka attityder när det gäller att använda bilbälten och att hålla hastigheten. Hur snart går det att få en förbättring med hjälp av beteendekampanjer? – All erfarenhet säger att beteendekampanjer och informationskampanjer måste kombineras med att man har någon ny kunskap att förmedla, eller att man har någon ny åtgärd. Vi har till exempel föreslagit att böterna för att inte bära bilbälte ska höjas till 800 kronor. De har inte höjts sedan 1975. Skulle man göra detta och kombinera med en informationskampanj, så skulle det direkt innebära en höjning av användandet av bilbälten med ett antal procent som skulle få effekter direkt på trafiksäkerheten.
Annika Digreus