”Kärnkraften kan ge Europa miljövinster”

Miljöpartiet är det enda partiet som satt upp ett datum för när Sverige ska ha gjort sig av med all kärnkraft. År 2010 ska kärnkraften vara avvecklad. Men Björn Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings universitet, tycker det är bättre att behålla kärnkraften och sälja el till utlandet, något som dessutom skulle ge Europa stora miljövinster.
– Om man i stället för att avveckla eller i alla fall skjuter på avvecklingen, så skulle vi kunna exportera motsvarande mängd och då skulle vi kunan minska koldioxidutsläppen på kontinenten med ungefär 60 miljoner ton årligen, säger Björn Karlsson. Sextio miljoner ton koldioxidutsläpp som Björn Karlsson talar om, är lika mycket som släpps ut i Sverige under ett år. Professor Karlssons resonemang bygger på att växthuseffekten är ett betydligt större problem än kärnkraften. Mer kärnkraft leder till mindre brunkol, stenkol och olja och därmed till en bättre miljö. Miljöpartiet vill halvera svensk elförbrukning. En helt realistisk tanke enligt Björn Karlsson: – Ja egentligen har vi väldigt mycket mer ström än vad vi behöver. Vi gör av med ungefär tre gånger mer ström per person än vad man gör utomlands. Betyder det att det är realistiskt som till exempel miljöpartiet säger att man skulle kunna spara otroligt mycket el? – Ja det är det ingen tvekan om att man kan. Sverige måste också enligt Björn Karlsson, tänka om eftersom kommande EU-regler innebär en gemensam elmarknad med priskonkurrens över gränserna: – Då finns det ingen som helst anledning att sälja strömmen billigare i Sverige än utomlands. Och då kommer vi automatiskt få en redoktuion av användingen i Sverige för att på sikt kan inte vi använda strömmen mer slösaktigt än vår omvärld. Kärnkraftens faror är inget som skrämmer Björn Karlsson. Han har själv sin sommarstuga i närheten av reaktorerna i Oskarshamn: – Det är inget bekymmer, det är snarare en tillgång, inte minst badvattnet. Du menar att det blir varmt och skönt? – Ja.
Herman Melzer