Grönområden viktigt i städerna

När bostadsbristen växer och byggnationen tätnar så är det framför allt städernas grönområden som hotas. Nu i dagarna träffas ett hundratal forskare från hela världen i Uppsala för att diskutera vikten av att bevara natur och gröna ytor i städerna, ett område där Sverige har varit ett föregångsland.
Clas Florgård, professor i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Ulltuna, pekar på risken att stadsplanerare ser för mycket till själva byggandet: - Man vill skapa goda torgmiljöer och gatumiljöer, något som man kallar för urbanitet och det är naturligtvis helt riktigt att vi ska ha det. Men i den diskussionen så har man ofta kommit in i att man också ska förtäta städerna på grönytornas bekostnad. Så du menar att man naggar lite i kanterna på den naturliga miljö som finns? - Ja det finns tydliga tendenser till det. Att ta tillvara den natur som redan finns i ett område i stället för att anlägga parker kan verka självklart, men kräver både planering och varsamhet. I Sverige har arbetssättet funnits sedan 1920-talet och har de senaste åren fått stor spridning också i resten av världen - hur bygga fler hus och vägar och samtidigt bevara naturen? Ämnet diskuteras på en internationell kongress i Uppsala nu i veckan. Och den senaste forskningen visar att stadsbor än idag lägger stor vikt vid grönområden: - Vi trodde nog att vi hade blivit mer urbana men man vill ha grönska nära intill sig. Ett exempel som nu har några år på nacken men som var väldigt tydligt, var i Ålidhem i Umeå. Det var en liten och som man tyckte ganska påver skogsdunge som man ville exploatera, men det blev ju ett ramaskri från befolkningen. Det kan vara väldigt enkelt men om det finns nära där man bor eller arbetar då kan det vara vikigt och inte minst för de som har svårt att röra sig längre sträckor, som pensionärer och barn. Ett bra exempel är i Abrahamsberg i Stockholm där barnen kallade en liten skogsremsa, bara 20 meter bred mellan huset och vägen, för ”lilla skogen”. För dem var det en liten skog.
Helena Mellander