Borgerliga partier vill satsa mer på vägar

De borgerliga partierna vill satsa mer pengar på att förbättra landets vägar än vad socialdemokraterna tidigare sagt. Det framkom vid en utfrågning på trafikseminariet i Tylösand.
- Det viktigaste är att underhållet på vägarna kommer ifatt och att vi får ordentliga vägar där folk inte kör ihjäl sig genom mötesolyckor. Det är det stora. Sen vill vi också ha fler poliser därför att regler måste följas och lagar måste följas och det gäller i trafiken också. Är man rattfull ska man åka fast, säger Anna Kinberg, moderat riksdagsledamot. Fler poliser var moderaterna ensamma om att framhålla när politiker från riksdagspartierna frågades ut vid trafikseminariet i Tylösand. De är mest eniga om att vägarna behöver mer pengar. Moderaterna vill på tolv år satsa 46 miljarder mer än regeringens 364 miljrader till vägar och annan infrastruktur. Centern betonar också att de försummade vägarna måste förbättras, liksom kristdemokraternas Lars Gustafsson: - Det finns ju flera saker, först och främst måste vägarna rustas upp och det måste göras snart, både underhållet och infrastrukturen. Sen måste vi satsa på det här med droger och alkohol på vägarna och där måste vi både informativt och på lagstiftningsvägen komma åt detta, till exempel genom alkolås och på annat sätt. Även folkpartiet vill öka anslaget till vägar men kan också tänka sig att delvis privatfinansiera vägbyggen. Frånsett kristdemokraterna tvekar de borgerliga partierna inför alkolås i bilar, något som däremot vänstern och miljöpartiet kan tänka sig. Vänsterpartiet vill flytta ansvaret för trafiksäkerheten från vägverket till polisen. Och både vänsterpartiet och miljöpartiet tror att vägarna blir säkrare om järnvägen tar över gods från lastbilarna.
Annika Digréus